Kalle Vikterlöf föreläsare

En av sjukhusfysikens tidiga förgrundsgestalter var Karl-Johan "Kalle" Vikterlöf, som under sin verksamma tid var en pådrivande kraft inom många områden, inte alltid okontroversiell men alltid rik på idéer. En av hans mera särpräglade drag var hans aldrig sinande ambition att med sin avdelning i Örebro befinna sig i den teknologiska frontlinjen. Gärna lite före om det var möjligt - ofta med lyckat resultat.

 Kalles minne hedras genom en årlig
”Kalle Vikterlöf-föreläsning”

Läs mer:
Stadgar för Kalle Vikterlöf fonden
Verksamhetsbiografi (K Vikterlöf 1999)
Minnesruna (KW Beckman & J Perliden 2009)
PPT om Kalle Vikterlöf (B-A Jönsson 2009)

Karl-Johan Vikterlöf (1924-2009)


1989

         

Kalle Vikterlöf

     

Klinisk radiofysik i med- och motgång under en generation.

1990

Professorerna i Radiofysik

Mini-symposium: Vad kan svensk forskning inom radiofysik tillföra sjukvården inför 2000-talet?

1991

Barry Wessel, Prof.
The George Washington University Medical Centre

Current concepts in radiolabeled antibidy dosimetry.

1992

Bo Lindell, Prof. fd. GD, SSI

Riskvärderingar och deras betydelse för sjukhusfysikerns arbete.

1993

David Chettle Prof.
McMaster Univ. Ontario Canada

Noninvasive trace element analysis: occupational medicine, environmental health and toxicological research.

1994

Per Spanne FD
ESRF, Grenoble, Frankrike

Möjligheter med synkrotronljusstrålning inom strålterapi och mikrodatortomografi.

1995

Thomas Brante Prof.
Samhällsvet Inst, Örebro

Kontroversen kring el-känslighet.

1996

Lars-Erik Holm, GD
SSI

Strålinducerad thyreoideacancer.

1997

Freddy Ståhlberg, Doc.
Radiofysik, Lunds universitet

Funktionell MR.

1998 Hans Blix, Doc. generaldirektör emeritus, IAEA IAEA - en organisation för kärnenergin, mot kärnvapen.
1999 Kalle Vikterlöf, Doc, Örebro Medicinsk radiofysik i ett modernt samhälle.
2000 Daniel N. Slatkin, M.D., Ph.D., Medical Department, Brookhaven Natioal Laboratory, Long Island, USA.

GÄSTFÖRELÄSNING till minne av Per Oscar Spanne: Fervent Creativity and Grace. Per Spanne var forskare i Microbeam Radioterapy vid ESRF i Grenoble och tidigare vid NSLS, Brookhaven, USA. Han omkom i en flygolycka utanför Kanadas östkust i september 1998.

2001 Jack Valentin, Doc. vetenskaplig sekreterare vid internationella strålskyddskommissionen, ICRP. ICRP - vad händer och hur påverkas sjukvården?
2002 Karl-Axel Johansson, Leg sjukhusfysiker, doc., MFT / Terapeutisk radiofysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Strålterpi: Dagens teknik och kompetensutveckling.
2003 Tazio Pinelli, professor, Institutionen för kärnfysik och teoretisk fysik, Universitetet i Pavia, Italien. TAOrMINA: Advanced treatment of diffuse metastases in human organs by means of boron-neutron capture therapy and autotransplantation. Research, first application and possible future.
2004 Dale L. Preston, PhD, Chief Scientist, Hirosoft International, Eureka, CA, USA Cancer risks among atomic bomb survivors exposed as children or in-utero.
2005 Bernard Veyret, Bordeaux, Frankrike.

Ingick i "Symposium om "Biologiska effekter och tänkbara risker i samband med mobiltelefoni". Moderator: Lars-Erik Holm, SSI.

Nationella föredragshållare i ämnet var Maria Feychting, Lena Hillert och Leif G. Salford.

Biological effects of radiofrequency electromagnetic fields: What have we learned from laboratory investigations?

Föreläsaren fick dessvärre förhinder i sista stund och Veyrets Vikterlöf-föreläsning presenterades därför av Maria Feychting

2006 Claes Mercke, professor, Onkologiska kliniken, Göteborg Strålningsinducerade skador.
2007 Sten Carlsson, sjukhusfysiker em, Uddevalla Strålskydd i radiologi - historia och framtid.
2008 Anders Brahme, professor, Stockholm BIO-ART, BIologically Optimized 3D in vivo predictive Assay based intensity modulated Radiation Therapy.
2009 Bo-Anders Jönsson, Universitetslektor, studierektor, Lund Sjukhusfysikerutbildningen - i ständig förnyelse för framtida behov med det bästa från i går.
2010 Magne Alpsten, Professor emeritus, Göteborg Minnen och tankar kring Radiofysik i Göteborg
2011 Leif Moberg, Stockholm
2012 Andrew Hilson, Royal Free Hospital, London Why and how to audit
2013 Ola Holmberg, IAEA, Wien, Österrike International work in radiation protection of patients at the IAEA: Therapeutic, diagnostic and interventional procedures
2014 Eshan Samei, Duke University, Durham, NC

Medical Physics 2.0

2015 Bo Stenerlöw, professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet 

Radiobiologi och effekter av strålning

2016 Katarina Sjögreen Gleisner, docent, universitetslektor, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet

European Dosimetry Contest - Vi har ett resultat...

2017

Per Nilsson, sjukhusfysiker, docent; Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus

2019

Sara Brockstedt, sjukhusfysiker, docent, Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus

2020

Sören Mattsson, professor, Medicinsk strålningsfysik, Malmö

2021

Crister Ceberg, professor, Medicinsk strålningsfysik, Lund

Experimentell strålterapi – Kosmos