Nationellt möte om Sjukhusfysik 12-15/11 2014

Vann hotell konferens och spa, Brastad

 


 

Program och abstractbok

Användning av SPECT/CT (och PET/CT) i Sverige
Enkätsvar från Sjukhusfysikermötet 2014, sammanställt av Sven-Åke Starck och Ulrika Dahlén